Zapytanie ofertowe

HomeZapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zamawiający informuje, że w toku postępowania pn.: Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dnia 06.09.2023 r. w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit poprzez poszerzenie oferty firmy o wynajem maszyn budowlanych”, w terminie do dnia 14 września 2023 r. oznaczonym jako termin składania ofert, nie zostały złożone żadne oferty.